calltoaction-img

Školní vzdělávací program

Škola vzájemného porozumění
Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší.

Objevte naši školu

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě. Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti  zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás  mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka  místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

kamenka-nahled-skola

Hlavní informace

Zde naleznete vždy aktuální informace ze života Kamenky.
Srpen
25., (Čt 09.00) Provozní porada - pedagogický sbor
29., (Po 08.00) Porada řditelů škol - zřizovatel
31., (St 08.00) Pedagogická rada
30., (Út 18.00) Zasedání školské rady
Září
1., (Čt) Zahájení školního roku 2022/2023
6., (Út) Prověrka BOZP (08.30 - 11.00)
6., (Út) Školení všech zaměstnanců - požární ochrana (14.00 - 15.00)
28., (St) Den české státnosti
29., (Čt) ŘEDITELSKÉ VOLNO - vzdělávání celého pedagogického sboru - Formativní hodnocení
30., (Pá) ŘEDITELSKÉ VOLNO - vzdělávání celého pedagogického sboru - Formativní hodnocení
Říjen
26, (St) Podzimní prázdniny
27, (Čt) Podzimní prázdniny
28, (Pá) Den vzniku samostatného československého státu - 1918
Listopad
14. - 25. (Po - Pá) Konzultační třídní schůzky (tripartita | Rodič - žák - učitel) - dle objednaných termínů
17., (Čt) Den boje za svobodu a demokracii
26., (So 10.00 - 16.00) Den otevřených dveří
30., (St ) Třídní schůzky 9. ročníků (střední školy, zápisové lístky, přihlášky apod.) - Jídelna školy - 17.00 hodin
Prosinec
23.12. (Pá) - 2.1. (Po), Vánoční prázdniny
Leden
15. (Ne) až 21. (So) Lyžařský kurz
31, (Út) Ukončení I. pololetí školního roku - vysvědčení
Únor
03. (Pá) Jednodenní pololetní prázdniny
13.2. - 19.2., Jarní prázdniny
Březen
Duben
2, (So) Ostatní svátek dle zákona č. 245/2000 Sb.
6, (Čt) Velikonoční prázdniny
7.4., (Pá) Státní svátek (Velký pátek)
10, (Po) Velikonoční pondělí
13. (Čt) 13.00 - 17.00 - Zápis do 1. ročníků 2023/2024
14. (Čt) 13.00 - 16.00 - Zápis do 1. ročníků 2023/2024
10. - 21. (Po - Pá) Konzultační třídní schůzky (tripartita | Rodič - žák - učitel) - dle objednaných termínů
Květen
1, (Po) Svátek práce
8, (Po) Den vítězství
Červen
03. - 10. (So - So) Cyklistický kurz Lipno nad Vltavou - Šumava - Hotel Aktiv Přední Výtoň
30, (Pá) Vysvědčení
Červenec 2023
1.7. (So) - 31.8.2023 (Čt), Hlavní prázdniny
Srpen 2023
1.7. (Pá) - 31.8.2023 (St), Hlavní prázdniny
Září 2023
4., (Po) Zahájení školního roku 2023/2024

Naše cíle

Můžete si prohlédnout statistiky o škole a jeden z našich hlavních cílů.
32
Tříd ve škole
703
Studujících žáků
47
Pedagogů
100
Spokojených rodičů

Naše škola

Ocenění našich webových stránek

Školská rada
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada
1
Spolek pro Kamenku
Od září školního roku 2011/2012 pomáhá naší škole Spolek rodičů pro Kamenku, které je sestaveno ze zástupců rodičů jednotlivých tříd 1. a 2. stupně.
Podrobnosti
2
Projekty
Škola je zapojena do několika projektů EU, využívá granty Středočeského kraje, je zapojena do národních projektů "Ovoce a mléko do škol", spolupracuje s externími firmami a školami.
Projekty
3

Společně spolu

ČELÁKOVICE 2040

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace